Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.
Jornada de Portes Obertes 2024

Informa’t del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting i visita les instal·lacions de l’Escola.

Duració: 2h aproximadament.

Modalitat: Presencial.

Localització: Carrer Sepúlveda 50, 08015. Barcelona.

(Aquesta pregunta és obligatòria)

Tria la sessió presencial disponible a la que vols assistir:

(Aquesta pregunta és obligatòria)

Tractament:

(Aquesta pregunta és obligatòria)
Nom alumne/a interessat/da:
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Cognoms alumne/a interessat/da:
(Aquesta pregunta és obligatòria)

Telèfon mòbil:

(Aquesta pregunta és obligatòria)
Correu electrònic:
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Quants acompanyants portaràs?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Titulació d'accés a la Universitat:
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Quin cicle formatiu?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Quin batxillerat?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Tipus de centre on s'ha cursat la titulació d'accés a la Universitat:
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Nom del centre:
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Com has conegut la nostra Escola?
(Aquesta pregunta és obligatòria)

Per què estàs valorant cursar el Grau de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting?

(Aquesta pregunta és obligatòria)
* RGPD: En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, és la responsable del tractament de les dades que ens faciliteu. S’empraran amb l’única finalitat d’atendre els compromisos derivats dels tipus de relació acadèmica, laboral, professional i/o comercial que mantenin o que puguem establir més endavant i seran cedides a aquells organismes que sigui preceptiu. Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Delegat de Protecció de Dades adreçant-vos a: rgpd@esrp.net