Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Recollida suggeriments exposició pública de l'autoinforme d'acreditació del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la UB

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.

(Aquesta pregunta és obligatòria)
Indiqueu a quin grup d'interès vinculat a l'ensenyament pertenyeu:

Quins són els vostres suggeriments sobre l'Estàndard 1- Valoració de la qualitat del programa formatiu?

Quins són els vostres suggeriments sobre l'Estàndard 2 - Pertinència de la informació pública?

Quins són els vostres suggeriments sobre l'Estàndard 3 - Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació?

Quins són els vostres suggeriments sobre l'Estàndard 4 - Adequació del professorat al programa formatiu?

Quins són els vostres suggeriments sobre l'Estàndard 5 - Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge?

Quins són els vostres suggeriments sobre l'Estàndard 6 - Qualitat dels resultats dels programes formatius?

Altres observacions :

(Aquesta pregunta és obligatòria)
Si voleu resposta personalitzada, indiqueu-nos les vostres dades de contacte:
(Aquesta pregunta és obligatòria)

Nom  i cognoms

(Aquesta pregunta és obligatòria)

Correu electrònic